SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2015-05-19

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. május 27-én (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

  1.  

A)  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása és az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 14/2015. (II. 25.) határozat módosítása

B)  Döntés az önkormányzat likvid hitel felvételéről szóló 95/2014. (XII. 17.) határozat módosításáról

C)  Döntés az önkormányzat által benyújtott pályázatok saját forrásának biztosításához szükséges hitel felvételéről

      Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Döntés önkormányzati ingatlanok bérleményként történő hasznosításáról

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Átfogó értékelés az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi munkájáról

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2014. évi munkájáról

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Tájékoztató az EU-s támogatással megvalósuló projektek végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Egyebek