SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2015-06-18

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. június 24-én (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

  1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Eplény község helyi esélyegyenlőségi programjának a felülvizsgálata

Előadó: Fiskál János polgármester

  1.  

A) Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2014/2015. tanévről szóló beszámolója

B) Tájékoztató a 2015/2016-os nevelési évre történő óvodai beíratásokról

Előadó: Klausz Éva vezető óvónő

  1. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2014. évi működési tapasztalatairól

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Beszámoló a háziorvosi ellátás tapasztalatairól

Előadó: dr. Kovács Hajnalka háziorvos

  1. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2014/15. tanév II. félévi tájékoztatója

Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató

  1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. II. félévi munkaterve

Előadó: Fiskál János polgármester

10. Egyebek