SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2015-10-20

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. október 28-án (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart az IKSZT-teremben

NAPIRENDI JAVASLAT:

  1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőhasználatról és a temetkezési tevékenység helyi szabályairól szóló 15/2013. (XII. 2.) önkormányzati rendelete módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Az Eplény 236/1 helyrajzi számú ingatlan és környezetének telekalakítási eljárása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Egyebek