SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2015-11-12

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. november 25-én (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

  1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló önkormányzati rendelete megalkotása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének az intézmény tevékenységéről szóló átfogó beszámolója a 2014/2015-ös nevelési évről

Előadó: Klausz Éva óvodavezető

             Fiskál János polgármester

  1. Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Tájékoztató az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetési koncepciójáról, a 2015. évi várható teljesítési adatok tükrében

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. A Nordica Skiarenával kötött albérleti szerződés felülvizsgálata (zárt ülés)

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Egyebek