SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2015-12-09

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. december 16-án (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosítása

      Előadó: Fiskál János polgármester

 1.  
  1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelete megalkotása
  2. Döntés az önkormányzat likvid hitelfelvételéről   

      Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítás előkészítése

      Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

      Előadó: Fiskál János polgármester

                  dr. Mohos Gábor jegyző

 1.  
  1. Eplény ivóvízellátó víziközmű-rendszer Üzemeltetési szerződés kiegészítés II. elfogadása
  2. Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszerének a vagyonértékelésére vonatkozó határozat visszavonása
  3. Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének a vagyonértékelésére vonatkozó határozat visszavonása
  4. Döntés a vagyonkezelési díj elszámolásáról

      Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. I. félévi munkaterve

      Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2015. évi tevékenységéről

      Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző

 1. Egyebek