SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2016-02-09

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. február 24-én (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

 • Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről

Előadó: Fiskál József VEB. elnöke

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének a módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1.  

A)  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

B)   Döntés az önkormányzat likvid hitel felvételéről szóló 84/2015. (XII. 16.) határozat módosításáról

Előadó: Fiskál János polgármester

 1.  

A)  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

B)   Döntés Eplény Községi Önkormányzat közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti  meghatározásáról   

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A 2016/2017-es nevelési év óvodai beíratási időpontjának meghatározása

   Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának a módosítása

   Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezése

   Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása módosításának támogatása

   Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához

   Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása módosításának támogatása

   Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Hozzájárulás a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához

   Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Az Eplény 502/15 hrsz-ú ingatlan vagyonátruházásához kapcsolódó kérelem támogatása

   Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria szabályzata

   Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Döntés Eplény Községi Önkormányzat Központi Orvosi Ügyeleti feladatellátáshoz nyújtott működtetési hozzájárulásról

   Előadó: Fiskál János polgármester

 1.  

A)  Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának a 832/008-16E/K/14. számú tájékoztatója megtárgyalása

B)   Zirci Önkormányzati Tűzoltóság eszközbeszerzésre vonatkozó megkeresésének a megtárgyalása

   Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A Gazdasági Program végrehajtásához és a pályázatok benyújtásához kapcsolódó tervezési eljárások indítása

   Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2015/16. tanév I. félévi tájékoztatója

   Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra iskolaigazgató

 1.  Egyebek