SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2016-04-12

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. április 20-án (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1. Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása, döntés a polgármester jutalmazásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (III. 25.) határozatával elfogadott Eplényi Falugondnoki Szolgálat Szakmai programjának felülvizsgálata

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

Előadó: Fiskál János polgármester

             dr. Mohos Gábor jegyző

 1. XV. Eplényi Vigasságok előkészítése

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A) Üzleti vagyonkörbe tartozó Eplény 101 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő kijelölése

B) Üzleti vagyonkörbe tartozó Eplény 239/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő kijelölése

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Az MLSZ Országos Pályaépítési Program pályázaton való indulásról szóló 29/2016. (III. 9.) határozat visszavonása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1.  Döntés a Puskás Ferenc Stadion lelátóiról eltávolítandó ülőhelyek hasznosításával kapcsolatos kérelem benyújtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Döntés a TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” pályázaton való indulásról

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Tájékoztató az „Eplény, Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére” vonatkozó ajánlattételi eljárás eredményéről

Előadó: Klausz Éva vezető óvónő

 1.  Egyebek