SZÁLLÁS

Képviselő-testületi rendkívüli ülés

2016-06-06

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. június 8-án (szerda) 17,30 órakor nyilvános rendkívüli ülést tart a Közösségi Házban

NAPIRENDI JAVASLAT:

  1. Döntés az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázatról

Előadó: Fiskál János polgármester

  1.  

A)  Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési Terv készítése

B)   Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési Terv készítése

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Döntés az Eplény 502/25 hrsz-ú ingatlan visszavásárlására vonatkozó kérelemről

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Döntés az IKSZT épülete körüli terület térburkolásáról és a csapadékvíz elvezetéséről

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Eplény 502/5 és 502/6 hrsz-ú ingatlanok telekegyesítése

Előadó: Fiskál János polgármester