SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2016-06-10

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. június 29-én (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása és döntés a Közösségi ház és Templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezéséről

Előadó: Fiskál János polgármester

 1.  

A) Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2015/2016. tanévről szóló szóló előzetes tájékoztatója

B) Tájékoztató a 2016/2017-es nevelési évre történő óvodai beíratásokról

Előadó: Klausz Éva óvodavezető

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2016/2017-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése

Előadó: Fiskál János polgármester

            Klausz Éva óvodavezető

 1. Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2015. évi működési tapasztalatairól

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. II. félévi munkaterve

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Az „Eplény IKSZT térburkolási munkái” tárgyú ajánlattételi eljárás eredményhirdetése

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja VEB/005/2107/2016. számú törvényességi felhívásának megvitatása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 34/2016. (III. 23.) határozattal módosított 81/2015. (XI. 25.) határozatában foglalt, a Nordica Skiarena Kft.-vel kötött albérleti szerződés felülvizsgálatával kapcsolatos döntés elhalasztása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Tájékoztató a háziorvosi ellátás tapasztalatairól (szóbeli)

Előadó: dr. Kovács Hajnalka háziorvos

 1. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2015/16. tanév II. félévi tájékoztatója

Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató

 1. Egyebek