SZÁLLÁS

HÉSZ módosítás egyszerűsített egyeztetési eljárás_201609

2016-09-23

Szám: EPL/175/21/2016.

FELHÍVÁS!

Tisztelt Partner(ek)!

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 82/2016. (VIII. 24.) számon határozatot hozott Eplény Község településrendezési eszközei részleges módosításának kezdeményezéséről.

A tervezett módosításra – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (1) bekezdés b) pontja alapján – egyszerűsített egyeztetési eljárás keretében, a 38. § szerint, a vélemények bekéréséhez összeállított dokumentáció közzétételével, illetve megküldésével kerül sor.

Tájékoztatom, hogy a Korm. rendelet 41. § (3) bekezdése alapján a véleményezési szakaszban a véleményezők a kézhezvételtől számított 15 napon belül adhatnak írásos véleményt a Korm. rendelet 38. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint.

A Korm. rendelet 34. § (2)  bekezdés a) pontja alapján azt az érdekeltet, aki az eljárás során az eljárási szabályokban meghatározott határidőn belül nem adott – államigazgatási szerv esetében jogszabályon alapuló – véleményt, az adott eljárási szakaszban kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.

A dokumentumok a község honlapjáról letölthetők: http://epleny.hu/rendeletek alatt a keresőben válassza az "egyéb dokumentum"-ot, majd a keresés gomb megnyomása után a "HÉSZ módosítás egyszerűsített egyeztetési eljárás_201609" cím alatt találhatók.

Eplény, 2016. szeptember 23.

Fiskál János polgármester s.k.