SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2016-11-12

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. november 23-án (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

  1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Eplény község településrendezési eszközeinek módosítása

A) Településszerkezeti terv módosítása

B) Eplény helyi építési szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Az eplényi jelképek és Eplény név használatáról szóló 10/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. A Síaréna Kft.-vel kötött albérleti szerződés módosítása és a korábbi módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. A Magyar Telekom Nyrt.-vel, mint a Westel 900 GSM Mobil Távközlési Rt. jogutódjával kötött bérleti szerződés módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Tájékoztató az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetési koncepciójáról, a 2016. évi várható teljesítési adatok tükrében

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Egyebek