SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2016-12-09

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. december 14-én (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

  1.         

A. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosítása

B. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelete megalkotása  

Előadó: Fiskál János polgármester

  1.  
  1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kiválasztása és a közszolgáltatási szerződés elfogadása
  2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításának véleményezése

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Az egészségügyi alapellátásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához előzetesen szükséges megállapodások elfogadása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. I. félévi munkaterve

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előadó: Fiskál János polgármester

            dr. Mohos Gábor jegyző

  1. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző

  1. Egyebek