SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2012-09-11

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,30 órakor ülést tart a Közösségi Házban

NAPIRENDI JAVASLAT:


1./ A tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Sümegi Attila aljegyző

 

2./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.17.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

 

3./ Az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezése
Előadó: Sümegi Attila aljegyző

 

4./ Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Fiskál János polgármester

 

5./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Fiskál János polgármester

 

6./ Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv módosításának kezdeményezéséről döntés
Előadó: Fiskál János polgármester

 

7./ Gyulaffy László Általános Iskola munkaterve a 2012/2013-as tanévre
Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra iskolaigazgató

 

8./ Egyéb, döntést igénylő ügyek
– Együttműködési megállapodás pályázatírásra; TÁMOP óvodafejlesztési pályázat
– Önkormányzati Esélyegyenlőségi Program elkészítésére megállapodás