SZÁLLÁS

FELHÍVÁS JÁRDA CSÚSZÁSMENTESÍTÉSÉRE

2017-01-17

Tisztelt Ingatlantulajdonos(ok)!

 

Sajnos minden évben visszatérő probléma, hogy néhány ingatlan tulajdonosa nem vagy nem megfelelően végzi el az ingatlana előtt a hó eltakarítását és a járda csúszásmentesítését.

Ismét lakossági panasz érkezett az önkormányzathoz, – konkrétan meg nem nevezve a szabálysértő ingatlan tulajdonosokat – a járda egyes szakaszainak a síkossága miatt, ezért most egy általános felhívással fordulok az érintett Veszprémi utcai járdaszakasz melletti ingatlan minden tulajdonosához:

Az ingatlanok előtti járdák letakarítása és csúszásmentesítése a házak tulajdonosának a feladata.

A takarítás elmaradása miatt bekövetkező balesetekért az ingatlan tulajdonosa kártérítési kötelezettséggel felel, valamint a jegyző bírságot is kiszabhat.

Természetesen ne a bírság vagy a kártérítés elkerülése legyen a késztető erő, hanem az, hogy legyen tiszta a járda és ne történjen baleset a téli síkos időben sem.

A gyalogosoknak is persze oda kell figyelni, hogy a téli, havas időben óvatosabban kell közlekedni. A járdán közlekedők óvatosabb léptei azonban nem válthatják ki a havas járdák letakarítását és síkosságmentesítését.

Azok a szorgalmas és lelkiismeretes háztulajdonosok járnak el a leghelyesebben, akik már a havazás kezdetétől folyamatosan eltakarítják a havat. Ilyenkor még a frissen lehullott hó nincs ráfagyva a járdára, és a járókelők sem taposták még le a havat, ezért könnyebben el lehet takarítani azt.

Nem mindenki van azonban olyan helyzetben, hogy a hóesés kezdetekor éppen otthon van, és hozzá tud kezdeni a járda letakarításának. Azok, akik reggel elmentek a munkába, csak a hazajövetelük után tudják eltakarítani a havat, amit az arra járók bizonyára már jól le is tapostak. A járdák letakarítását és síkosságmentesítését viszont ekkor is el kell végezni, sőt, ha valaki esetleg huzamosabb időre pl. elutazott, akkor gondoskodnia kell ennek a feladatnak az elvégeztetéséről.

Ha a letaposott havat, jeget már nem lehet a fagy miatt egyszerűen letakarítani, akkor faforgács, fűrészpor, apró szemcséjű kőzúzalékok vagy hamu is megfelel a síkosságnak a megszüntetésére. A konyhasót ma már nem lehet használni, olyan helyen, ahol a fákra és fásszárú növényekre káros lehet. Erre a szakaszra igaz ez nem jellemző, de a konyhasó használatát ettől függetlenül, amennyire csak lehetséges, környezetvédelmi okok miatt, célszerű mellőzni.

Tisztelettel kérem azon ingatlanok tulajdonosait, akik ez idáig esetlegesen még nem tettek eleget a fent hivatkozott kötelezettségüknek, úgy szíveskedjenek haladéktalanul gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz tisztításáról, csúszásmentesítéséről.

Azoknak viszont, akik ezt eddig is rendszeresen és lelkiismeretesen elvégezték, megköszönöm a munkájukat az arra közlekedő állampolgárok nevében is.

Eplény, 2017. január 17.

         Tisztelettel:  

                              Fiskál János polgármester