SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2017-02-17

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. február 22-én (szerda) 17,30 órai kezdettel nyilvános képviselő-testületi ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

 • Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről

Előadó: Fiskál József VEB. elnöke

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítása

      Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás közös körzete székhelyének meghatározásáról szóló megállapodás jóváhagyása

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A 2017/2018-as nevelési év óvodai beíratási időpontjának meghatározása

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda továbbképzési programjának felülvizsgálata

      Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának a módosítása

      Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának a módosítása

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Hozzájárulás a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához       

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Hozzájárulás a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásához a „Veszprém MJV Önkormányzata és Eplény Községi Önkormányzat közös önkormányzati hivatal ASP rendszerének kiépítése” projektelem elkészítése, és a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzat felhatalmazása a pályázat benyújtására tárgyában

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A letelepedést szolgáló lakáscélú építési telkek értékesítésére vonatkozó korábbi határozatok felülvizsgálata

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2016/17. tanév I. félévi tájékoztatója

       Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra iskolaigazgató

 1. Egyebek