SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2017-03-11

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. március 29-én (szerda) 18,00 órai kezdettel nyilvános képviselő-testületi ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1.  

A)   Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

B)   A sípályafejlesztéshez kapcsolódó csereerdősítés költségeire vonatkozó megállapodások elfogadása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1.  

A)   Eplény lakosságának fogorvosi ellátása közös körzetének és székhelyének meghatározásáról szóló megállapodás jóváhagyása

B)   Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, a településképi rendelet előkészítése

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Az Eplényi Falugondnoki Szolgálat szakmai programjának módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1.  

A)   Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési Terv készítése

B)   Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési Terv készítése

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének megállapítása a 2017/2018-as nevelési évre vonatkozóan

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Ingatlanrészeknek önkormányzat részére történő ajándékozása elfogadása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Külterületi ingatlanok elbirtoklására vonatkozóan új határozat meghozatala, a 31/2013. (III. 28.) határozat hatályon kívül helyezése

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Kofa-Piacmarket Kft. kártalanítási igényre vonatkozó megkeresése

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Egyebek