SZÁLLÁS

ÓVODAI BEÍRATÁS HIRDETMÉNY

2017-03-24

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁS

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2017. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2017/18. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésben kerülnek) hogy a fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvodában:

 1. A 2017/2018. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2017. május 3-án és 4-én 800-1700 óra

 1. A beíratás helye: Eplényi Napköziotthonos Óvoda,

                                   8413 Eplény Veszprémi u. 62.

 1. Az óvoda felvételi körzete: Eplény község közigazgatási területe. (Betöltetlen óvodai férőhelyek erejéig a környező települések közigazgatási területe.)
 1. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 1. Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek közül a beszédfogyatékos gyermekek óvodai ellátását biztosítja.
 1. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2017. május 25-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
 1. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Veszprém Megyei Jogú Város és Eplény Községi Önkormányzat Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

A Köznev.tv. 8. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. A 2017. évi beíratás során az óvoda azon gyermekek jelentkezésére számít, akik 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között születtek és nem részesülnek óvodai nevelésben.