SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2017-06-07

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. június 28-án (szerda) 17,30 órai kezdettel nyilvános képviselő-testületi ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

      Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Az iskolakezdési támogatás megállapításáról szóló rendelet módosítása

      Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosítása

      Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Az egészségügyi alapellátás feladatátvállalási szerződéseinek egységes szerkezetbe foglalása

      Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény község helyi esélyegyenlőségi programjának a felülvizsgálata

      Előadó: Fiskál János polgármester

 1.  

A)   A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása

B)   A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának módosításához történő hozzájárulás

      Előadó: Fiskál János polgármester

 1.  

A)   Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének – az intézmény tevékenységéről szóló – átfogó beszámolója a 2016/2017-es nevelési évről

B)   Tájékoztató a 2017/2018-as nevelési évre történő óvodai beíratásokról

      Előadó: Fiskál János polgármester

                 Klausz Éva óvodavezető

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése

Előadó: Fiskál János polgármester

           Klausz Éva óvodavezető    

 1. Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2016. évi működési tapasztalatairól

      Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Beszámoló a háziorvosi ellátás tapasztalatairól (szóbeli)

      Előadó: dr. Kovács Hajnalka háziorvos

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkaterve

      Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Az ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és –tisztításhoz kapcsolódó fejlesztési források gördülő elszámolásának jóváhagyása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A Bakonykarszt Zrt. és Eplény Községi Önkormányzat közötti, az Eplény szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó, vagyonkezelési szerződés módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Egyebek