SZÁLLÁS

Óvodáztatási támogatás igénylése

2017-08-22

Óvodáztatási támogatás igénylése tájékoztató innen letölthető!
Óvodáztatási támogatás igénylése nyomtatvány .pdf fromátumban  vagy .doc formátumban innen letölthető!

Tájékoztató óvodáztatási támogatás igényléséről

Ezúton tájékoztatom a tisztelt Szülőket, hogy Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete alapján lehet az óvodáztatási támogatási kérelmeket benyújtani:

„10/A. § (1) Óvodáztatási támogatás jogcímén települési támogatásra jogosult az a gyermek, aki óvodai nevelésben vesz részt, és olyan családban él, amelyben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. §  (1) bekezdés a) pontjának ad) alpontjában meghatározott összeget.

(2) Az óvodáztatási támogatás összege nevelési évenként és gyermekenként 15 000 Ft, melyet utalvány formájában kell megállapítani.

(3) Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet minden év szeptember 30-ig kell benyújtani, kivéve, ha az óvodai nevelési jogviszony ezt követően jön létre. Ez utóbbi esetben a jogviszony létrejöttét követő 30 napon belül kell a kérelmet benyújtani.

(4) A kérelemhez csatolni kell a tárgyévi nevelési évre vonatkozóan az igazolást az óvodai nevelésben való részvételről.”

A támogatás iránti kérelmet a KÉRELEM ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT nyomtatványon kell benyújtani minden év szeptember 30. napjáig.

A képviselő-testület a rendelet alapján megállapítandó támogatással kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre."

A kérelmeket lehet adni a polgármesteri fogadóórákon (csütörtökönként 13-16 óráig), a könyvtárban (a nyitvatartási időben, hétköznap 10-18 óráig), illetve az önkormányzatnak címezve (Eplény Községi Önkormányzat 8413 Eplény, Veszprémi utca 64.) postai úton is fel lehet adni.

A hiánytalan kérelem alapján a támogatásról határozatot kap minden igénylő, majd az igények összesítését követően, hetente az Erzsébet-utalványokat megrendeljük, amelyeket a beérkezés után a lehető legrövidebb időn belül átadjuk a jogosultnak.

Az Erzsébet-utalványokat 2017. december 31-ig lehet felhasználni.

A kérelem nyomtatvány átvehető az óvodában, a polgármesternél, a könyvtárban vagy letölthető a www.epleny.hu honlapról is.

Eplény, 2017. augusztus 21.

                                                                       Tisztelettel:    Fiskál János polgármester