SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2017-09-16

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. szeptember 27-én (szerda) 17,30 órai kezdettel nyilvános képviselő-testületi ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

  1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosítása

 Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Az iskolakezdési támogatás megállapításáról szóló rendelet módosítása

         Előadó: Fiskál János polgármester

  1. A helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Eplény településképi arculati kézikönyvének és Eplény község településképi rendeletének véleményezése

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. A Síaréna Kft.-vel kötendő egységes szerkezetű albérleti szerződés módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Tájékoztató a Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2016/2017-es tanévben végzett munkájáról

Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató

  1. Egyebek