SZÁLLÁS

TAK lakossági fórumra meghívó (véleményezési szakasz)

2017-11-17

Partnerségi adatlap innen letölthető!

Szám: EPL/421/14/2017

M E G H Í V Ó

Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. november 27. napján (hétfőn) 17.30 órakor

lakossági fórumot tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

A lakossági fórum helye: Eplény, Veszprémi utca 68., IKSZT-terem 

A lakossági fórum tárgya: meghívó lakossági fórumra a partnerek részére Eplény településképi arculati kézikönyvének és a településképi rendelettervezetének elfogás előtti véleményezésére

Előadók: Fiskál János polgármester, a Közös Önkormányzati Hivatal munkatársa, Szabó Zoltán TÉR-SZER Kft. ügyvezetője

A partnerek részére az Eplény településképi arculati kézikönyvének tervezete és a településképi rendelettervezete a mai naptól elérhető és letölthető www.epleny.hu honlapról, valamint kinyomtatott példányban megtekinthető a könyvtárban, a nyitvatartási időben (hétfőtől-péntekig 10 - 18 óráig), valamint a polgármester fogadóóráin.

A partner észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon, vagy elektronikusan tehet meg.

Kérem, hogy a kormányrendeletben és az önkormányzati rendeletben kapott jogukkal élve a rendeletekben meghatározott módon tegyék meg javaslataikat településünk arculatának megóvása és szakszerű fejlesztése érdekében a korábban már megküldött útmutató figyelembevételével.

Írásos véleményüket, javaslatukat kérem, legkésőbb a lakossági fórum utáni 8. napig szíveskedjenek megküldeni az alábbi módokon:

  • papír alapon a partnerségi adatlapon az önkormányzat hivatalában, fogadóórákon vagy a könyvtárban nyitvatartási időben (hétköznap 10-18 óráig) személyes leadással,
  • levélben az önkormányzat címére (8413 Eplény, Veszprémi utca 64.) történő megküldéssel,
  • elektronikus levélben a epleny@invitel.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Kérem, hogy a lakossági fórumon részt venni szíveskedjen.

Eplény, 2017. november 17.

                                                                                  Tisztelettel: Fiskál János polgármester