SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2012-06-13

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 21-én (csütörtökön) 17,30 órakor ülést tart a Közösségi Házban

NAPIRENDI JAVASLAT:
1./ Az ebtartásról szóló 10/1992.(VI.18.) önkormányzati rendelet és további rendeletek
hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadása
Előadó: Sümegi Attila aljegyző


2./ Beszámoló a Gyulaffy László Általános Iskola 2011/2012-es tanévben végzett
munkájáról
Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató


3./ Napköziotthonos Óvoda működése a 2011/2012-es nevelési év során
Előadó: Klausz Éva óvodavezető


4./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. II. félévi munkaterve
Előadó: Fiskál János polgármester


5./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010.(V.27.) önkormányzati
rendeletében megállapított legmagasabb közszolgáltatási díj alkalmazásáról való döntés
Előadó: Fiskál János polgármester


6./ A kistérségi társulási tagsággal, valamint a társulás keretében ellátott feladatokkal
kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Fiskál János polgármester


7./ Egyéb, döntést igénylő ügyek