SZÁLLÁS

HÉSZ módosítása állami főépítészi eljárás szerint

2018-01-11

Szám: EPL/18/1/2018.

Partnerségi adatlap innen letölthető!

FELHÍVÁS!

Tisztelt Partner(ek)!

Eplény Községi Önkormányzat képviselő-testülete – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben kapott felhatalmazás alapján – megalkotta a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendeletet. 

A helyi építési szabályzatról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosítására, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6a) bekezdés b) és e) pontja alapján, állami főépítészi eljárásban kerül sor, elírás javítása és a településképi rendelettel történő összhang megteremtése érdekében.

A Korm. rendelet 29/A. § (4) bekezdés bb) pontja alapján a közzétételtől számított 8 napon belül lehet a partnereknek írásos véleményt adni, amit a polgármesterhez kell benyújtani, a PARTNERSÉGI ADATLAP-on,

  • papír alapon az önkormányzat hivatalában, fogadóórákon vagy a könyvtárban nyitvatartási időben (hétköznap 10-18 óráig) személyes leadással,
  • levélben az önkormányzat címére (8413 Eplény, Veszprémi utca 64.) történő megküldéssel,
  • elektronikus levélben a epleny@invitel.hu e-mail címre történő megküldéssel.

A dokumentumok a község honlapjáról letölthetők: http://epleny.hu/rendeletek alatt a keresőben válassza az "egyéb dokumentum"-ot, majd a keresés gomb megnyomása után a "HÉSZ módosítás állami főépítészi eljárásban_201801" cím alatt találhatók.

Eplény, 2018. január 11.

Fiskál János polgármester s.k.