SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2018-01-16

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. január 31-én (szerda) 17,30 órai kezdettel nyilvános képviselő-testületi ülést tart az IKSZT-teremben

NAPIREND ELŐTT:

 • Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről

Előadó: Fiskál József VEB. elnöke

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1. Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Döntés Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda nyári nyitvatartási rendjéről és a 2018/2019-es nevelési évben indítható csoportok számáról

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria szabályzatának felülvizsgálata

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Az ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és –tisztításhoz kapcsolódó fejlesztési források gördülő elszámolásának jóváhagyásáról szóló 72/2017. (VI. 28.) határozat kiegészítése

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Beszámoló Eplény SE 2017. évi tevékenységéről

       Előadó: Matula Mihály SE elnök

 1. Beszámoló a Fortuna Színjátszó Egyesület 2017. évi tevékenységéről

       Előadó: Magyar János vezető

 1. Beszámoló az „Eplényi Gyermekekért Alapítvány” 2017. évi tevékenységéről

       Előadó: Dreissiger Gáborné, a kuratórium elnöke

 1. Beszámoló az IKSZT működésének 2017. évi tapasztalatairól

       Előadó: Tarné Jámbor Anita könyvtáros és IKSZT munkatárs

 1. Tájékoztató az Eplényi Turisztikai Egyesület 2017. évi tevékenyégéről

       Előadó: Szabó Miklós elnök

 1. Tájékoztató az Eplényi Komédiás Egylet 2017. évi tevékenységéről

       Előadó: Pisztel Miklós vezető

 1. Tájékoztató az Eplény község LED-es közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó ajánlattételi eljárásról

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Tájékoztató a Óvoda térburkolási, valamint Ravatalozó és Orvosi rendelő felújítási munkáinak ajánlattételi eljárásáról

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Egyebek