SZÁLLÁS

HÉSZ módosítás állami főépítészii eljárásban_partnerségi véleményezési szakasz lezárása

2018-01-22

Szám: EPL/18/2/2018.

Tárgy: Polgármesteri döntés, Eplény község helyi építési szabályzatának a módosítása állami főépítészi eljárás keretében folytatott, partnerségi véleményezési szakasz lezárásáról és a záró véleményezési dokumentáció elfogadásáról

Az Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 7. §-ának l) pontja alapján átruházott hatáskörben, – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6a) bekezdés b) és e) pontja alapján, állami főépítészi eljárásban, elírás javítása és a településképi rendelettel történő összhang megteremtése érdekében, az Eplény község helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatosan – a partnerségi egyeztetési szakasz lezárásáról és a záró véleményezési dokumentáció elfogadásáról, a következő döntést hozom:

  1. Az Eplény község helyi építési szabályzatának részleges módosításával kapcsolatos állami főépítészi egyeztetési eljárásban, határidőben, a partnerek részéről vélemény nem érkezett, ezért azokat egyetértőnek kell tekinteni.
  1. Az előzőekben ismertetettek alapján, a Korm. rendelet 42/A. § (1) bekezdése szerinti partnerségi egyeztetést lezárom.
  1. Az összeállított záró véleményezési dokumentációt az Állami Főépítésznek – a Korm. rendelet 42/A. § (2)-(3) bekezdése szerint, – záró szakmai véleményezésre megküldöm.

Eplény, 2018. január 22.                                          

                                                                                                        Fiskál János