SZÁLLÁS

HÉSZ módosítás állami főépítészii eljárásban_környezeti vizsgálat mellőzéséről döntés

2018-01-29

Szám: EPL/18/5/2018.

Tárgy: Polgármesteri döntés a környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása, környezeti értékelés elkészítése mellőzéséről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 7. §-ának l) pontja alapján átruházott hatáskörben, – az Eplény község helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állami főépítészi vélemény ismeretében – a környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása, környezeti értékelés elkészítése kapcsán a következő döntést hoztam:

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdése alapján a környezeti vizsgálat nem kötelező a (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt esetekben.

A Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt szempontok figyelembevételével valamint, hogy érdemi módosításra nem kerül sor, így a környezeti vizsgálat táj- és természetvédelmi szempontból nem indokolt.

A döntésemet támasztja a környezet vizsgálatának lefolytatásában állami főépítészi hatáskörben eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal, mint a környezet védelméért felelős közigazgatási szerv, a VEB/005/00623-3/2018. számú szakmai záró véleményében.

Döntésem a település honlapján (www.epleny.hu) kerül közzétételre.

Eplény, 2018. január 29.

Fiskál János polgármester s.k.