SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2012-05-16

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 29-én (kedden) 17,30 órakor ülést tart a Közösségi Házban

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1./  A szabálysértési tényállásokat meghatározó egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

Előadó: Sümegi Attila aljegyző

 2./ Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács 2011. évi munkájáról

Előadó: Fiskál János polgármester

 3./ Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2011. évi működési tapasztalatairól

Előadó: Munkaszervezet vezetője

            Fiskál János polgármester

 4./  Beszámoló a háziorvosi ellátás tapasztalatairól

Előadó: dr. Kovács Hajnalka háziorvos

 5./  Beszámoló Eplény SE 2011. évi tevékenységéről

Előadó: Matula Mihály SE elnök

 6./ Víziközművek üzemeltetési szerződése

Előadó: Fiskál János polgármester

 7./  XI. Eplényi Vigasságok előkészítése

Előadó: Fiskál János polgármester

 8./ Egyéb, döntést igénylő ügyek