SZÁLLÁS

HÉSZ módosítás egyszerűsített egyeztetési eljárás_véleményezési szakasz környzeti vizsgálat mellőzéséről polgármesteri döntés

2018-06-08

Szám: EPL/18/20/2018.

Tárgy: Polgármesteri döntés a környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása, környezeti értékelés elkészítése mellőzéséről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 7. §-ának l) pontja alapján átruházott hatáskörben, – az Eplény község helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének részleges módosításával kapcsolatos vélemények ismeretében – a környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása, környezeti értékelés elkészítése kapcsán a következő döntést hoztam:

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdése alapján a környezeti vizsgálat nem kötelező a (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt esetekben.

A tervezett módosítás a Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt szempontok figyelembevételével nem jelentős, ezért a környezeti vizsgálat táj- és természetvédelmi szempontból nem indokolt, így ettől a képviselő-testület eltekint.

A döntésemet támasztják alá a környezeti vizsgálat lefolytatásában hatáskörrel eljáró alábbi illetékes szervek is:

a Veszprém Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész VEB/005/02224-2/2018. számú véleménye, továbbá a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya VE-09Z/04899-2/2018. számú véleménye, valamint a Balaton- Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2947-2/2018. számú véleménye alapján, a tervezett módosítás jellegét figyelembe véve, a környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása, környezeti értékelés elkészítése nem indokolt, illetve nem szükséges.

Döntésem a település honlapján (www.epleny.hu) került közzétételre.

Eplény, 2018. június 8.                   Fiskál János polgármester s.k.