SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2018-06-20

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. június 27-én (szerdán) 17,30 órai kezdettel nyilvános képviselő-testületi ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

  1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Beszámoló a háziorvosi ellátás tapasztalatairól (szóbeli)

Előadó: dr. Kovács Hajnalka háziorvos

  1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkaterve

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. A VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése című pályázaton való részvételről szóló 19/2018. (II. 21.) határozat kiegészítése

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Tájékoztató a 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beíratásokról

Előadó: Klausz Éva vezető óvónő

  1. Egyebek