SZÁLLÁS

TÁJÉKOZTATÁS

2018-09-03

A benyújtási jogvesztő határidő 2018. október 15-én lejártFiskál János polgármester s.k. 2018. 10.16.

a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek egyszeri természetbeni támogatásáról

Eplény Községi Önkormányzat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat szerint az alábbiakban tájékoztatja a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartásokban élőket az igénybejelentés lehetőségéről, határidejéről:

Az igénybejelentő nyilatkozat a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal közös hivatali Eplényi Ügyfélszolgálatán (Eplény, Veszprémi utca 64. sz. alatt – Közösségi Ház), ügyfélfogadási időben (csütörtökönként 14.00 – 16.00 óra között), továbbá a Községi Könyvtárban (hétfőtől péntekig 10.00 – 18.00 óra között) személyesen átvehető, vagy Eplény község weboldaláról (http://epleny.hu) letölthető.

Háztartásonként egy darab nyilatkozat nyújtható be, személyesen a fenti ügyfélfogadási időben, postai úton pedig az Eplény Községi Önkormányzat 8413 Eplény, Veszprémi utca 64. vagy a VMJV Polgármesteri Hivatal 8210 Veszprém, Pf.:1042 címre. Az ügyfélkapus azonosítóval rendelkezők elektronikus úton is beküldhetik nyilatkozatukat, a http://veszprem.hu oldalon leírtak szerint. (Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)

A természetbeni támogatás összege 12 000 Ft, melyet a nyilatkozatban megjelölt fűtőanyagra lehet beváltani, és nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Az igénybejelentés feltétele annak tudomásulvétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.

Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtásának végső határideje 2018. október 15, melynek elmulasztása jogvesztő!

Nyomtatvány letölthető az alábbi szövegre kattintva:

Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére