SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2018-10-16

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. október 31-én (szerda) 17,30 órai kezdettel nyilvános képviselő-testületi ülést tart az IKSZT-teremben

NAPIREND ELŐTT:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

  1. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

A) A közművelődésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

B)  Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet; a környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint az Eplény község címerének, zászlójának és a település nevének használatáról szóló 20/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1.  

A) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása

B) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának módosításához történő hozzájárulás

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításához

Előadó: Fiskál János polgármester

  1.  

A) Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetésének támogatásáról

B)  Döntés a Veszprém Megyei Jogú Városi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodásról, a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulásban eddig ellátott feladatoknak a továbbiakban együttműködés keretében történő ellátásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének – az intézmény tevékenységéről szóló – átfogó beszámolója a 2017/2018-as nevelési évről

Előadó: Klausz Éva vezető óvónő

  1. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Egyebek