SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2018-12-03

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. december 12-én (szerdán) 17,30 órai kezdettel nyilvános képviselő-testületi ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1.         
  1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása és az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 14/2018. (II. 21.) határozat módosítása
  2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelete megalkotása  

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkaterve

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előadó: Fiskál János polgármester

           dr. Mohos Gábor jegyző

 1. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző

 1. A Honvédelmi Minisztériummal 93/497-1/2016. (555/51/2006.) számon kötött bérleti szerződés módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Egyebek