SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2019-02-05

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. február 20-án (szerdán) 17,30 órai kezdettel nyilvános képviselő-testületi ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

 • Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről

Előadó: Fiskál József VEB. elnöke

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 17/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A 2019/2020-as nevelési év óvodai beíratási időpontjának meghatározása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Döntés az Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének megállapításáról a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda továbbképzési programjának jóváhagyása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához        

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Jogi képviseletre vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása

  Előadó: Fiskál János polgármeste
   
 2. Egyebek