SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2012-04-22

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-én (csütörtökön) 17,30 órakor ülést tart a Közösségi Házban

NAPIRENDI JAVASLAT:

1./ 

      Előadó: Fiskál János polgármester

2./ Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011.(II.4.) önkormányzati rendelet módosítása

      Előadó: Sümegi Attila aljegyző

3./ Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése

     Előadó: Fiskál János polgármester

4./ A tűzgyújtásról és a levegő tisztaságának védelméről szóló 6/2002.(VI.7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

     Előadó: Fiskál János polgármester

5./  Átfogó értékelés Eplény községben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

     Előadó: Sümegi Attila aljegyző

6./ „Eplény, Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére” vonatkozó ajánlattételi eljárás eredményhirdetése          

      Előadó: Fiskál János polgármester

7./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

     Előadó: Fiskál János polgármester

8./ Egyéb, döntést igénylő ügyek