SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2019-03-19

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. március 27-én (szerdán) 17,30 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1. Eplény Községi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2018. (III. 28.) határozatával elfogadott Eplényi Falugondnoki Szolgálat Szakmai programjának felülvizsgálata

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása 

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Az egészségügyi alapellátási orvosi ügyelet feladat-átvállalásáról szóló megállapodás módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. XVIII. Eplényi Vigasságok előkészítéséről szóló 22/2019. (III. 04.) határozat 1. mellékletének módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A Helyi Választási Bizottságba tag és póttag megválasztása

Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző

 1. Eplény község településrendezési eszközei módosításának a kezdeményezése

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Honvédelmi Minisztériummal 93/497-1/2016. (555/51/2006.) számon kötött bérleti szerződés módosításáról szóló, a 12/2019. (I. 30.) határozattal módosított, 80/2018. (XII. 12.) határozata 1. mellékletének módosítása
  Előadó: Fiskál János polgármester
   
 2. Egyebek