SZÁLLÁS

M E G H Í V Ó

2019-05-15

Szám: EPL/228-6/2019.

FELHÍVÁS!

Tisztelt Partner(ek)!

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2019. (III. 27.) számon határozatot hozott Eplény Község településrendezési eszközei részleges módosításának kezdeményezéséről.

A tervezett módosításra – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (1) bekezdés b) pontja alapján, – egyszerűsített egyeztetési eljárás keretében kerül sor.

Korm. rendelet 29/A. § (5) bekezdése b) pontjának megfelelően, valamint a 43/2017. (IV. 19.) határozattal elfogadott, „Eplény község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai” szerint eljárva

2019. május 23. napján (csütörtök) 16.00 órakor

lakossági fórumot tartunk, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

A lakossági fórum helye: Eplény, Veszprémi utca 64., Közösségi Ház

A lakossági fórum tárgya: Munkaközi tájékoztatás a partnerek részére Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) módosítása kapcsán.

A partnerek részére a HÉSZ módosításának a tervezete a mai naptól elérhető és letölthető www.epleny.hu honlapról, valamint kinyomtatott példányban megtekinthető a könyvtárban, a nyitvatartási időben (hétfőtől-péntekig 10 - 18 óráig), valamint a polgármester fogadóóráin.

A partner észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon, vagy elektronikusan tehet meg.

Írásos véleményt, javaslatot legkésőbb a lakossági fórum utáni 8. napig kell megküldeni az alábbi módokon:

  • papír alapon a partnerségi adatlapon az önkormányzat hivatalában, fogadóórákon vagy a könyvtárban nyitvatartási időben (hétköznap 10-18 óráig) személyes leadással,
  • levélben az önkormányzat címére (8413 Eplény, Veszprémi utca 64.) történő megküldéssel,
  • elektronikus levélben az epleny@invitel.hu e-mail címre történő megküldéssel
  • valamint az önkormányzat hivatali kapujára: HIVATALI KAPU rövid neve: EPLENY (KRID: 138977361).

A Korm. rendelet 34. § (2) bekezdés a) pontja alapján azt az érdekeltet, aki az eljárás során az eljárási szabályokban meghatározott határidőn belül nem adott – államigazgatási szerv esetében jogszabályon alapuló – véleményt, az adott eljárási szakaszban kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.

A dokumentumok a község honlapjáról letölthetők: http://epleny.hu/rendeletek alatt a keresőben válassza az "egyéb dokumentum"-ot, majd a keresés gomb megnyomása után a "HÉSZ módosítás egyszerűsített egyeztetési eljárás_201905" cím alatt találhatók.

Eplény, 2019. május 15.        

Fiskál János s.k.