SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2012-01-20

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án (csütörtökön) 17,30 órakor ülést tart a Közösségi Házban

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1./ Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011.(II.4.) önkormányzati rendelet módosítása

          Előadó: Fiskál János polgármester

 2./ Eplény Községi Önkormányzat által fenntartott óvodai intézményben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 2/2011.(II.4.) önkormányzati rendelet módosítása

          Előadó: Fiskál János polgármester

 3./ Eplény helyi építési szabályzatáról szóló 13/2004.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosítása

          Előadó: Fiskál János polgármester

 4./      A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 14/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosítása

          Előadó: Sümegi Attila aljegyző

 5./      Az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati tulajdonú viziközmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és –kezelésért fizetendő díjakról szóló 7/2004.(IV.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

          Előadó: Fiskál János polgármester

 6./      Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

          Előadó: Fiskál János polgármester

 7./      Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 24. számú módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 8./      Eplény Községi Önkormányzat választható béren kívüli juttatások (Cafetéria) szabályzatának módosítása

          Előadó: Fiskál János polgármester

 9./      Beszámoló a „Kelet-Bakony Kosárlabdázásáért Közalapítvány” 2010. és 2011. évi tevékenységéről

          Előadó: Csizsek Miklós, a kuratórium elnöke

 10./    Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

          Előadó: Fiskál János polgármester

 11./    Egyéb, döntést igénylő ügyek