SZÁLLÁS

HÉSZ módosítás egyszerűsített egyeztetési eljárás_véleményezési szakasz lezárása

2019-06-03

Szám: EPL/228-20/2018.

Tárgy: Polgármesteri döntés az Eplény község településrendezési eszközeinek módosítása egyszerűsített egyeztetési eljárás szerinti véleményezési szakasz lezárásáról és a záró véleményezési dokumentáció elfogadásáról

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 7. §-ának l) pontja alapján átruházott hatáskörben, – az Eplény község helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének részleges módosításával kapcsolatos vélemények ismeretében – a véleményezési szakasz lezárásáról és a záró véleményezési dokumentáció elfogadásáról, a következő döntést hozom:

  1. Az Eplény község helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének részleges módosításával kapcsolatos egyszerűsített egyeztetési eljárásban – a döntés 1. mellékletében összefoglalt – államigazgatási szervektől a beérkezett véleményeket megismertem. A határidőben nem nyilatkozó államigazgatási szervet és partnert egyetértőnek kell tekinteni.
  1. A Veszprém Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítésze (a továbbiakban: Állami Főépítész) által tett észrevétel, illetve javaslat mindegyikét elfogadom.
  1. Az Eplény község helyi építési szabályzatának részleges módosításával kapcsolatos egyszerűsített egyeztetési eljárásban, határidőben, a partnerek részéről vélemény nem érkezett, ezért azokat egyetértőnek kell tekinteni.
  1. Az előzőekben ismertetettek alapján, a településrendezési eszközöknek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 38. § szerinti véleményezési szakaszát, a 39. § (3) szerint, lezárom.
  1. Az elfogadott vélemények figyelembevételével összeállított záró véleményezési dokumentációt az Állami Főépítésznek, a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 40. § (1) szerinti végső szakmai véleményezésre, megküldöm.

Eplény, 2019. június 03.                          

                                                                                                          Fiskál János s.k.