SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2019-06-12

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. június 26-án (szerdán) 17,30 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:     

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkatervének elfogadása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény község 2019-23. évekre vonatkozó helyi esélyegyenlőségi programjának elfogadása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezést megelőző véleményezés

 Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Döntés a VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása című pályázaton való részvételről

Előadó: Fiskál János polgármester

 1.  

A) A Fenntartható Klíma és Energia Akcióterv (SECAP) 2019-2030 elfogadása

B) Döntés a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez való csatlakozásról

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2018. évi működési tapasztalatairól

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Tájékoztató a háziorvosi ellátás tapasztalatairól

Előadó: dr. Kovács Hajnalka háziorvos

 1. Tájékoztató a 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai beíratásokról

Előadó: Klausz Éva vezető óvónő

 1. Egyebek