SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2019-09-08

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. szeptember 25-én (szerdán) 17,30 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

  1. A szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetője által a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan készített munkatervi javaslat véleményezése

Előadó: Klausz Éva vezető óvónő

  1. A Síaréna Kft. fejlesztési kérelme

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2018/19. tanév tájékoztatója

Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató

  1. Egyebek