SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2013-04-19

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2013. április 24-én (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart a Közösségi Házban

NAPIRENDI JAVASLAT:

1.    Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása

       Előadó: Fiskál János polgármester

2.   

A.)  Településszerkezeti terv módosítása

B.)  Eplény helyi építési szabályzatáról szóló 13/2004.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosítása

      Előadó: Fiskál János polgármester

3. „Eplény, Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére” vonatkozó pályázat eredményhirdetése    

      Előadó: Fiskál János polgármester

4.    A Zirc Kistérség Többcélú Társulásból történt kilépéssel kapcsolatos vagyonelszámolás kezdeményezése

      Előadó: Fiskál János polgármester

5.    Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

      Előadó: Fiskál János polgármester

6.    Döntés likvidhitel felvételéről

      Előadó: Fiskál János polgármester

7.    Döntés Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nordica Skiaréna Kft. és az E-Star Nyrt. között kialakult vitás kérdések békés rendezését szolgáló egyezségi megállapodás, valamint a VERGA Zrt-vel kötött szerződés módosításáról szóló megállapodások jóváhagyásáról

      Előadó: Fiskál János polgármester

8.    Átfogó értékelés Eplény községben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

       Előadó: Sümegi Attila Zirc Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

9.    Eplény Községi Önkormányzat 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

      Előadó: Fiskál János polgármester

                     Sümegi Attila Zirc Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője  

10.  Egyebek