SZÁLLÁS

ÓVODAI BEÍRATÁS

2013-04-25

HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJÁRÓL

Eplény Községi Önkormányzat értesíti a kedves szülőket, hogy az általa fenntartott Napköziotthonos Óvoda intézményben a 2013/2014-es nevelési évre az óvodai beíratás időpontja

2013. május 15.,   08-17 óráig

Pótbeíratás: 2013. május 24., 08-12 óráig

A beíratás helye: Napköziotthonos Óvoda (8413 Eplény, Veszprémi u. 62.)

  • Az óvodai beiratkozáskor várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2013. augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti,
  • továbbá azokat, akiknek gyermeke 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között tölti be a 3. életévét (ezeket a gyermekeket előjegyzésbe veszik az intézményben majd fennmaradó férőhelyek esetén nyernek felvételt, 3 éves koruk betöltése előtt.)

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok és dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ- száma,
  • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
  • sajátos nevelésű igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat.

Kérjük a szülő személyi igazolványának és lakcímkártyájának fénymásolatát is, valamint a gyermekorvos által kiállított igazolást arról, hogy a gyermek egészséges, közösségbe felvehető és kötelező oltásait megkapta.

Az óvoda felvételi körzete: Eplény, valamint a 2013/2014. nevelési évben, az előző évekhez hasonlóan, a rendelkezésre álló plusz férőhelyekre, felvételi körzeten kívül lakó gyermekeket is fogad az intézmény.

Felhívja az Önkormányzat a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Az óvodavezető legkésőbb 2013. június 30-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

Az óvodavezető döntése ellen a szülő, a kézhezvételtől számított 15 napon belül, jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján elektronikus elérhetőségének megadásával kérte, elektronikus úton értesítést kap az eljárás eredményéről.

Előzetes érdeklődés az alábbi elérhetőségeken lehetséges: 

Napköziotthonos Óvoda, Eplény   Tel: +36 (88) 453-142

Klausz Éva óvodavezető               Tel: +36 (20) 4418-436

E-mail: eplenyovi@vnet.hu

 Eplény, 2013.04.14.                                    

                  

Fiskál János polgármester s.k.