SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2020-02-07

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. február 24-én (hétfőn) 17,30 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

 • Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről

Előadó: Czigler Zoltán VEB. elnöke

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1.  

A) A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

B) Az Eplényi Falugondnoki Szolgálat Szakmai programja, a falugondnoki szolgálat bevezetése

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1.  

A) Eplény Községi Önkormányzat 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

B) Eplény Községi Önkormányzat 2020-2023. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előadó: Fiskál János polgármester

               dr. Mohos Gábor jegyző

 1. A 2020/2021-es nevelési év óvodai beíratási időpontjának meghatározása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Döntés az Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének megállapításáról a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához        

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A Síaréna Kft. 2020. évi fejlesztési terve

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Egyebek