SZÁLLÁS

TÁJÉKOZTATÓ járványhelyzettel kapcsolatban_III.

2020-04-18

Tisztelt Állampolgárok!
 
Mint az már mindenki előtt valószínűleg ismert, a Kormány a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben korlátozó intézkedéseket vezetett be, amely 2020. március 28-án lépett hatályba. A Kormány e rendelet hatályát visszavonásig, de legfeljebb a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig, 2010. április 10-től, meghosszabbította. A mai bejelentés szerint, a Kormány ezt a kvázi határozatlan idejű kijárási korlátozást szombattól meghosszabbítja!? Ettől a jogi anomáliától eltekintve, a lényeg a mi szempontunkból az, hogy továbbra is érvényben van az országos kijárási korlátozás.
Az önkormányzatok most hétvégére is jogosultságot kaptak arra, hogy saját jogkörben dönthessenek a közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben a koronavírus-járvány miatt – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.
Tekintettel a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 3. §-ában foglaltakra: „3. § A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.”, valamint a 4. §-ban meghatározott részletszabályokra, kissé bohózatba illő ez a hétvégére vonatkozó önkormányzati újabb felhatalmazás.
Mindettől függetlenül, az előző hétvégéhez hasonlóan, a két sportpályát és a játszótereket lezárjuk, erről a rendőrséget – a kérésüknek megfelelően, – tájékoztattam. Táblák figyelmeztetnek arra, hogy "Maradj otthon!". A kormányrendeletben meghatározottak szerint, a közterületen tartózkodási szabályok betartását a rendvédelmi szervek ellenőrzik, a szabálysértőkkel szemben pedig kötelesek intézkedni.
 
A helyi lakosságot arra kérem, hogy kerüljék a csoportosulást, tartsák be a korábban már közzétett megelőző intézkedéseket. Kerüljék az esetlegesen "idetévedő" (egyébként szabályszegő) kirándulókat.
 
A háziorvosunktól kapott információ alapján, a körzetünkben igazoltan fertőzött személyről nincsen tudomásunk, bár ehhez azt is tudni kell, hogy tesztelések sem nagyon történtek.
 
Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a mai napon átutaltuk, a Kormány által, az önkormányzatoktól elvont, márciusban befolyt gépjárműadó önkormányzatra eső részét, mint első részletet, 735 799 Ft-ot. Hozzávetőlegesen, ugyanennyit költöttünk eddig a helyi védekezésre.
 
A tisztánlátáshoz néhány fontos jogszabályi információ:
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján a járvány kezelése kizárólagosan a Kormány feladata és felelőssége, különösen a korlátlan idejű felhatalmazás birtokában.
Az egészségügyért felelős miniszter a fertőző betegségek megelőzésének és leküzdésének irányításával, illetve felügyeletével kapcsolatos jogkörét az országos tisztifőorvos útján látja el.
Az országos tisztifőorvos a járványveszély elhárítása és az egészségügyi ellátás biztosítása érdekében közvetlenül intézkedhet, ha azt a járványügyi helyzet szükségessé teszi, ennek keretében közvetlenül megteheti mindazokat az intézkedéseket, amelyek a járványveszély elhárítása és megszüntetése érdekében szükségesek.
A fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló helyi egészségügyi hatósági tevékenység a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) és a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) hatáskörébe tartozik.
Járványveszély esetén az ezt észlelő orvos köteles a fertőzés terjedésének meggátlása érdekében szükséges azonnali intézkedéseket megtenni, és a megtett intézkedésekről a járási hivatalt haladéktalanul értesíteni.
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 231. § (1)-(2) bekezdése szerint:
(1) Az egészségügyi válsághelyzeti ellátáshoz szükséges, az egészségügyi szolgáltatók, valamint az együttműködő szervezetek készleteit meghaladó eszközöket és anyagokat az Állami Egészségügyi Tartalékból kell biztosítani.
(2) Egészségügyi válsághelyzet idején a Kormány gondoskodik az Állami Egészségügyi Tartalék folyamatos pótlásának költségvetési fedezetéről, amelyhez szükséges forrásokról utólag el kell számolni. Ez esetben az eszközök és anyagok beszerzése nem tartozik a közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések hatálya alá.
A törvény 142. § (1) bekezdése szerint, az állam a (2)-(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az éves költségvetési törvényben meghatározott módon – a központi költségvetésben és az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében biztosítja a megfelelő szintű és minőségű egészségügyi ellátások működésének fedezetét.
A (2) bekezdés a) pontja alapján, az igénybevétel alapjául szolgáló jogviszony előzetes igazolása nélkül, az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével – az alapcsomag részeként – kell biztosítani a Magyarország területén tartózkodó személy részére
a) a járványügyi ellátások közül
aa) a kötelező védőoltást (kivéve a külföldre történő kiutazás miatt szükséges védőoltást),
ab) a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatot,
ac) a kötelező orvosi vizsgálatot,
ad) a járványügyi elkülönítést,
ae) a fertőző betegek szállítását.
 
Továbbra is vigyázzunk egymásra!
Mindenkinek szép hétvégét és jó egészséget kívánok!
Tisztelettel és köszönettel: Fiskál János polgármester