SZÁLLÁS

HÉSZ módosítás egyszerűsített egyeztetési eljárás_véleményezési szakasz környzeti vizsgálat mellőzéséről

2020-08-05

Szám: EPL/436-27/2020.

Tárgy: Polgármesteri döntés a környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása, környezeti értékelés elkészítése mellőzéséről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 7. §-ának l) pontja alapján átruházott hatáskörben, – az Eplény község helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének részleges módosításával kapcsolatos vélemények ismeretében – a környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása, környezeti értékelés elkészítése kapcsán a következő döntést hoztam:

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdése alapján a környezeti vizsgálat nem kötelező a (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt esetekben.

A tervezett módosítás a Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt szempontok figyelembevételével nem jelentős, ezért a környezeti vizsgálat táj- és természetvédelmi szempontból nem indokolt, így ettől a képviselő-testület eltekint.

A döntésemet támasztják alá a környezeti vizsgálat lefolytatásában hatáskörrel eljáró alábbi illetékes szervek is:

a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya VE-09/KTF/06072-2/2020. számú véleménye, a Balaton- Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 3420-3/2020. számú véleménye, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály VE/NEF/1406-2/2020. számú véleménye alapján, a tervezett módosítás jellegét figyelembe véve, a környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása, környezeti értékelés elkészítése nem indokolt, illetve nem szükséges.

Döntésem a település honlapján (www.epleny.hu) került közzétételre.

Eplény, 2020. augusztus 4.  

Fiskál János s.k.