SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2020-09-14

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. szeptember 30-án (szerdán) 17,30 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart a Kultúrházban

NAPIREND ELŐTT:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

  1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. A szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Építési telekre kötött adásvételi szerződés felbontása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetője által a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan készített munkatervi javaslat véleményezése

Előadó: Klausz Éva vezető óvónő

  1. Döntés a Síaréna Kft. fejlesztési tervéről

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Tájékoztató a fogorvosi alapellátással kapcsolatban

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Tájékoztató az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2019/20. tanév tájékoztatója

Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató

  1. Egyebek