SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2020-10-10

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. október 28-án (szerdán) 17,30 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart a Kultúrházban

NAPIREND ELŐTT:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

  1. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének – az intézmény tevékenységéről szóló – átfogó beszámolója a 2019/2020-as nevelési évről

Előadó: Klausz Éva vezető óvónő

  1. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának támogatása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Csatlakozás a „Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa” program által gondozott regionális együttműködéshez, amely célja a programban biztosított pályázati lehetőségeken való részvétel, a programokhoz való csatlakozás feltételeinek biztosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Telekhatár-rendezéssel kapcsolatos döntés

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Egyebek