SZÁLLÁS

Felhívás lomtalanításra

2021-04-06

FELHÍVÁS LOMTALANÍTÁSRA!

A felhívás ide kattintva letölthető!

Ezúton tájékoztatom a tisztelt Állampolgárokat, hogy 2021. április 24-én és április 25-én (szombat és vasárnap) az ingatlanok előtt, a közterületen el lehet helyezni a feleslegessé vált lomokat. A lomokat úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza, a szétszóródás ellen pedig biztosítva legyen.

Lomként kihelyezhető a korábbi évekhez hasonlóan, az ingatlanon nem rendszeresen képződő, a szolgáltató által az adott területre rendszeresített gyűjtőedényben el nem helyezhető, nagyobb méretű hulladék (pl. bútor).

A kihelyezett lomok méretének, csomagolásának, kötegelésének olyan méretűnek kell lennie, hogy azt két ember a teherautóra kényelmesen fel tudja tenni.

Nem helyezhető ki lomként: ipari, mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladék,  építési törmelék és hulladék (pl. nyílászáró, stb.), naponta keletkezett háztartási hulladék, veszélyes hulladék, kerti hulladék, gumiabroncs, egyéb települési hulladék, autóalkatrész, szelektív hulladék.

(Veszélyes hulladékok: elektronikai hulladék, hűtőszekrény, TV, autóroncs, akkumulátor, szárazelem, fáradt olaj, festék, hígító maradék, gyógyszer, vegyszer, fénycső stb.).

Az elektronikai hulladék begyűjtésére vonatkozó feltételek alább szerepelnek.

Lomokat a fenti időpontoktól eltérően és módon tilos kihelyezni!

A lomoknak a közterületen való szabályszerű kihelyezéséért, tárolásáért az elszállításig, amelynek kezdő időpontja 2021. április 26-a (hétfő), az ingatlan tulajdonosa a felelős!  

A szabályok megszegése esetén bírság szabható ki.

Tájékoztatom továbbá, hogy a lomok begyűjtésére és elszállítására a”VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. jogosult.

Kérem, hogy az engedély nélküli „lomizást”, a lehetőségeikhez mérten, szíveskedjenek megakadályozni. Ha környezetszennyezést, vagy vélhető szabályszegést észlelnek, kérem, haladéktalanul jelezzék felém vagy a Jegyzőnek a +36 (88) 401-104 (a nap 24 órájában hívható) zöldszámon.

Erre az időszakra megerősített rendőri és közterület felügyeletet fogunk kérni.

Az elektronikai hulladékok begyűjtésének a feltételei a következők:

                                     Az elektronikai hulladékokat, amelyek elsősorban elhasználódott vagy elromlott háztartási készülékek, gépek, berendezések (pl. TV, mosógép, hűtő, hajszárító, barkácsgép stb.) a szolgáltató csak abban az esetben szállítja el térítésmentesen, ha az önkormányzat azokat egy helyen összegyűjti.

Továbbá, ha az elektronikai hulladék ép állapotban van. Ami azt jelenti, hogy az elhasználódott, feleslegessé vált, vagy elromlott készüléket, berendezést nem szerelték, berhelték szét, nem vágták le róla pl. a csatlakozó kábelt stb., vagyis a megkopáson, vagy az üzemképtelenségen kívül olyan, mint amikor a tulajdonosa azt még funkciójának megfelelően, rendeltetésszerűen használni tudta.

Kizárólag ezen fenti feltételeknek megfelelő állapotú elektronikai hulladékokat, az önkormányzat tulajdonában lévő Eplény, Veszprémi utca 68/B. (Eplény 99 hrsz.) raktárban (a valamikor volt lóistállóban), lehet leadni az alábbi napokon és időpontokban:

2021. április 12-én hétfőtől – 2021. április 23-án péntekig,

munkanapokon 10.00 – 17.00 óra között.

Az elektronikai hulladék leadást a Könyvtárban (+36 88 453 175 telefonon vagy személyesen) kell jelezni.

Az elektronikai hulladékokat az önkormányzat munkatársai fogják átvenni és ellenőrizni azok ép állapotát.

Tilos a fentiektől eltérő módon az elektronikai hulladékokat akár a raktárnál vagy közterületen elhelyezni, ennek esetlegesen megszegése szabálysértést von maga után.

Tekintettel arra, hogy a gumiabroncsot a szolgáltató az önkormányzattól már nem veszi át, ezért azt a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Kistó utca 8. szám alatti telephelyén lehet térítésmentesen leadni.

A felhívás ide kattintva letölthető!

Eplény, 2021. április

Fiskál János polgármester s.k.