SZÁLLÁS

Felhívás kutya és macska ivartalanítási akcióra

2021-05-20

Tisztelt Állampolgárok!

Ezúton hívom fel a háziállattartók figyelmét, az alábbi kutya és macska ivartalanítási akcióra.

A Magyar Falu Program „Felelős állattartás elősegítése” pályázati kiírás keretében, Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai/önkormányzatok társulásai pályázhatnak a település lakóinak tulajdonában lévő kutyák, macskák állatorvos által elvégzett:

  • ivartalanítására és
  • kizárólag veszettség elleni összetevőt tartalmazó monovalens védőoltására és/vagy
  • transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölésére (utóbbi kizárólag kutyáknál)

költségeinek a fedezetére.

Egy önkormányzat csak egy pályázatot adhat be.

NEM támogatható ebből a keretből egyéb beavatkozás, műtét, oltás!

Az ivartalanítást kizárólag praxisengedéllyel és FELIR azonosítóval rendelkező állatorvos végezheti.
A pályázathoz kötelezően csatolandó az állatorvossal kötött megbízási szerződés, tehát a pályázat benyújtásakor már tudnia kell az önkormányzatnak, ki fogja végezni a beavatkozásokat. A megbízási szerződést az önkormányzat köti az állatorvossal.

Az önkormányzatok által maximálisan igényelhető támogatási összeg 1 500 000, azaz másfélmillió forint.

A támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású.

Saját forrásnak nem kell rendelkezésre állnia.

A pályázati kiírásban korlátozás szerepel arra nézve, hogy melyik tevékenységre (ivartalanítás, oltás, chip) maximálisan mennyi pénz számolható el.

A pályázatok benyújtására csak 2021. június 19. és 2021. július 18. között van lehetőség.

A döntés a 2021. július 18-át követően 65 napon belül születik meg, tehát várhatóan szeptemberben.

A támogatás teljes mértékben előfinanszírozott.

A pályázatról formailag a Magyar Állam Kincstár (MÁK), tartalmilag a forrást biztosító támogató, jelen esetben a Miniszterelnökséget vezető miniszter dönt, egyebek mellett a település adóerejének figyelembevételével.

A megítélt támogatási összeget a MÁK, a Támogatói Okirat kiállítását követő öt napon belül átutalja az önkormányzatnak.

A Támogatói Okirat kiállításától számítva 12 hónap alatt a beavatkozásokat fizikailag végre kell hajtani.

A projekt befejezését követően, az eredményeket összegezni kell, meg kell számolni a projekt keretében kezelt kutyákat, macskákat, kezelés és faj, nem szerinti bontásokban.

Az önkormányzatnak részletes pályázati dokumentációt kell leadnia. Igényfelmérő ívet is kell csatolni, amely azt tükrözi, mekkora a helyi állattartók igénye a szolgáltatásokra.

Írásbeli nyilatkozat formájában, az állattartónak tudomásul kell vennie, hogy csak veszettség elleni érvényes védőoltással immunizált és transzponderrel egyedileg megjelölt eb ivartalanítható, amelyek hiánya az ivartalanítási műtét előtt pótlandó, a transzponderes megjelölés a műtét során is elvégezhető.

Ennek megfelelően és értelemszerűen, a nyilatkozatban, az állattartónak hozzá kell járulnia az elmaradt veszettség elleni immunizálás és/vagy transzponderrel történő egyedi megjelölés elvégzéséhez is.

A fentiek alapján, kérem azon tisztelt háziállattartókat, akik élni szeretnének a pályázati kiírásban szereplő lehetőséggel, hogy az igényüket jelezzék az önkormányzat felé.

Az igénybejelentést, kizárólagosan a háziállat tulajdonosa, személyesen (tekintettel arra, hogy az igényfelmérőt alá kell írni), a Könyvtárban tudja megtenni, 2021. május 25-től 2021. június 11-ig, munkanapokon, a nyitvatartási időben, 10-18 óra között.

A támogatási keretet figyelembe véve, amennyiben – esetlegesen – a támogatási keretet meghaladóan túljelentkezés történne, úgy a jelentkezési sorrend dönti el, hogy a pályázatban ki tud részt venni.

A jelen hirdetményt az önkormányzat hirdetőin, a honlapon https://epleny.hu/hirek, a facebook Eplény csoportban https://www.facebook.com/groups/210334365659135, az önkormányzat facebook oldalán https://www.facebook.com/8413.Epleny, valamint a két élelmiszerboltban tesszük közzé.

Ha a pályázattal kapcsolatban bármilyen kérdés lenne, úgy kérem, hívjanak a +36 20 3603490 telefonon.

Eplény, 2021. május 20.

Tisztelettel: Fiskál János polgármester