SZÁLLÁS

Iskolakezdési támogatás igénylése

2023-08-22

A kérelem nyomtatvány .pdf formátumban vagy .doc formátumban innen letölthető!

Tájékoztató iskolakezdési támogatás igényléséről

Ezúton tájékoztatom a tisztelt Szülőket és Tanulókat, hogy Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az iskolakezdési támogatásokról szóló többször módosított 10/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete alapján lehet a támogatási kérelmeket benyújtani:

"1. §   Iskolakezdési támogatásban részesül az Eplény községben lakóhellyel rendelkező fiatal, aki

a) alapfokú nevelési-oktatási intézmény tanulója, 16 éves korig,

b)  középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, az első szakképesítés, technikusi minősítés vagy az érettségi megszerzéséhez szükséges tanulmányokat folytat, 22 éves korig,

c) felsőoktatási intézmény nappali tagozatán első alapképzés hallgatója, 24 éves korig vagy első mesterképzés hallgatója, 26 éves korig.

2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő tanulót és hallgatót tanévenként egyszer iskolakezdési támogatás illeti meg.

(2)  A támogatás mértéke:

a) az 1. § a) pont szerinti jogosult esetén: 12 000,- Ft/tanév/fő,

b) az 1. § b) pont szerinti jogosult esetén: 14 500,- Ft/tanév/fő,

c) az 1. § c) pont szerinti jogosult esetén: 17 000,- Ft/tanév/fő

3. § (1) A támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. függeléke szerinti nyomtatványon kell benyújtani minden év szeptember 30. napjáig.

(2) A kérelemhez csatolni kell a tárgyi tanévre vonatkozó tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolást.

4. § A képviselő-testület a rendelet alapján megállapítandó támogatással kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre."

A kérelmeket az eredeti tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolással együtt le lehet adni a polgármesteri fogadóórákon (csütörtökönként 13-16 óráig), a könyvtárban (a nyitvatartási időben, hétköznap 10-18 óráig), illetve az önkormányzatnak címezve (Eplény Községi Önkormányzat 8413 Eplény, Veszprémi utca 64.) postai úton is fel lehet adni.

A hiánytalan kérelem alapján a támogatásról határozatot kap minden igénylő, majd a támogatást lakcímre vagy folyószámlára utalással teljesítjük.

A kérelem nyomtatvány átvehető a könyvtárban vagy letölthető a www.epleny.hu honlapról is.

Eplény, 2023. augusztus 22.

Tisztelettel: Fiskál János polgármester